ผู้ว่าจ้าง

       สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท

        

     ผู้รับจ้าง

    บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด

        

   ที่ปรึกษาคุมงาน

     บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

  

 

 

 

 

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ

จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1019 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านปากน้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

1.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

2.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2561

3.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

4.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มีนาคม 2561

5.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือน เมษายน 2561

6.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

7.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 ประจำเดือน มิถุนายน 2561

8.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

9.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

10.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กันยายน 2561

11.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

12.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

13.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

14.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14 ประจำเดือน มกราคม 2562

15.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

16.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16 ประจำเดือน มีนาคม 2562

17.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17 ประจำเดือน เมษายน 2562

18.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

19.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

20.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

21.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

22.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22 ประจำเดือน กันยายน 2562

23.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 23 ประจำเดือน ตุลาคม 2562

24.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 24 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

25.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 25 ประจำเดือน ธันวาคม 2562

26.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 26 ประจำเดือน มกราคม 2563

27.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

28.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 28 ประจำเดือน มีนาคม 2563

29.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29 ประจำเดือน เมษายน 2563

30.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 30 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

31.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 31 ประจำเดือน มิถุนายน 2563

32.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 32 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

33.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33 ประจำเดือน สิงหาคม 2563

34.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 34 ประจำเดือน กันยายน 2563

35.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

36.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 36 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

37.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 37 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

38.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 38 ประจำเดือน มกราคม 2564

39.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 39 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

40.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 40 ประจำเดือน มีนาคม 2564

41.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 41 ประจำเดือน เมษายน 2564

42.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 42 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

43.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 43 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

44.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 44 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564