ผู้ว่าจ้าง

       สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท

        

     ผู้รับจ้าง

    บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด

        

   ที่ปรึกษาคุมงาน

     บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

  

 

 

 

 

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ

จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1019 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านปากน้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

รายละเอียดสัญญาจ้าง

1. สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง

กรมทางหลวงชนบทได้ทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด 

ทำหน้าที่เป็นวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1019 แยก ทล.4 – บ้านปากน้ำปราณบุรี อำเภอปราณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามสัญญาเลขที่ สกส.11/2560 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

      - สัญญาจ้าง สกส.11/2560 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560

      - บริษัทที่ปรึกษา บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

      - 136 ซอยอินทามระ 18 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง/เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

      - ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 720 วัน

      - วันที่แจ้งให้ที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติงาน 1 ธันวาคม 2560

      - วันเริ่มการก่อสร้าง 1 ธันวาคม 2560

      - วันสิ้นสุดการก่อสร้าง 20 พฤศจิกายน 2562

      - เงินค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานตามสัญญา

            - จำนวนเงิน 3,392,523.36 บาท

            - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) 237,476.64 บาท

            - รวมเป็นเงิน 3,630,000.00 บาท

2. สัญญาว่าจ้างผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง

กรมทางหลวงชนบทได้ทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างและได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ

จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1019 แยก ทล.4 – บ้านปากน้ำปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามสัญญาเลขที่ 185/2560 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

      - สัญญาจ้าง เลขที่ 185/2560 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560

      - ผู้รับจ้าง บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด

      - 279/29 หมู่ 24 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

      - ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 720 วัน

      - วันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงาน 1 ธันวาคม 2560

      - วันเริ่มการก่อสร้าง 1 ธันวาคม 2560

      - วันสิ้นสุดการก่อสร้าง 3 พฤษภาคม 2564

      - เงินค่าจ้างก่อสร้างโครงการ ตามสัญญา

            - จำนวนเงิน 106,185,981.31 บาท

            - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) 7,433,018.69 บาท

            - รวมเป็นเงิน 113,619,000.00 บาท

      - เงินค่าปรับ 284,047.50/วัน (ร้อยละ 0.25 ของค่างาน)

 

ที่ตั้งโครงการ

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1019 แยก ทล.4 – บ้านปากน้ำปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ฝั่งจุดเริ่มต้นโครงการตั้งอยู่ที่ถนนสาย ปข.1019 แยก ทล.4 กม.0+000 และจุดสิ้นสุดโครงการตั้งอยู่ที่ กม.1+400 ต.วังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์