ผู้ว่าจ้าง

       สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท

        

     ผู้รับจ้าง

    บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด

        

   ที่ปรึกษาคุมงาน

     บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

  

 

 

 

 

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ

จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1019 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านปากน้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

ความคืบหน้าของโครงการ

 

1.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน ธันวาคม 2560

2.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน มกราคม 2561

3.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

4.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน มีนาคม 2561

5.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน เมษายน 2561

6.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน พฤษภาคม 2561

7.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน มิถุนายน 2561

8.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน กรกฎาคม 2561

9.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน สิงหาคม 2561

10.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน กันยายน 2561

11.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน ตุลาคม 2561

12.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

15.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

18.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน พฤษภาคม 2562

19.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน มิถุนายน 2562

20.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน กรกฎาคม 2562

21.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน สิงหาคม 2562

22.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน กันยายน 2562

23.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน ตุลาคม 2562

24.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

25.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน ธันวาคม 2562

26.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน มกราคม 2563

27.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

28.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน มีนาคม 2563

29.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน เมษายน 2563

30.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน พฤษภาคม 2563

31.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน มิถุนายน 2563

32.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน กรกฎาคม 2563

33.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน สิงหาคม 2563