ผู้ว่าจ้าง

       สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท

        

     ผู้รับจ้าง

    บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด

        

   ที่ปรึกษาคุมงาน

     บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

  

 

 

 

 

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ

จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1019 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านปากน้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

ความคืบหน้าของโครงการ

 

19.รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน มิถุนายน 2562

1. เปิดทางเข้าโครงการ กม. 0+105

2. ร่องน้ำบริเวณ กม. 0+200

3. ร่องน้ำบริเวณ กม. 0+300

4. สภาพทั่วไปบริเวณ กม. 0+300

5. สภาพทั่วไปบริเวณ กม. 0+350

6. บริเวณทางเข้าโครงการ

7. ตำแหน่งสำนักงานสนาม ผรจ.

8. ตำแหน่ง Water Tank

9. ชุดเจาะเสาเข็มเข้าโครงการ

10. ชุดเครื่องมือเจาะ

11. ปลอกเสาเข็มขนาด ศก.1.20 ม.

12. ชุดเครื่องมือเจาะ

13. รถบริการน้ำที่ใช้ในโครงการ

14. สภาพทั่วไป

15. สภาพทั่วไป

16. สภาพทั่วไป

17. สภาพทั่วไป

18. สภาพทั่วไป

19. สภาพทั่วไป

20. สภาพทั่วไป

21. สภาพทั่วไป

22. สภาพทั่วไป

23. สภาพทั่วไป